Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Araç Tescil İşlemleri

Giriş
TESCİL BELGESİ = 66,50 TL 
   
TRAFİK BELGESİ = 89,00 TL
 
    
 
 
 
FATURALI ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
(Yeni Kayıt)
 
1.       Fatura (Mernis’teki ikamet adresine göre kesilecek)
2.       Uygunluk belgesi.
3.       Özel Tüketim vergisi makbuzu (Aslı)
4.       Trafik sigortası.
5.       Şoförler odasından Yeni kayıt dosyası.
6.       Şirketler için imza sirküsü ve Ticaret Odası kayıt sureti.
 
 
TRAFİK ŞAHADETNAMELİ ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
 
1.       Özel Tüketim Vergisi Makbuzu
2.       Karayolları Taşıt Muayene İstasyonunca Yapılmış, Muayene
3.       Gümrük Vezne Alındı Makbuzu
4.       Şoförler Odası Satış Bürosundan Dosya
5.       Trafik sigortasının Aslı ve fotokopisi
6.       Teknik Belge (Karayolu Uygunluk Belgesi)
 
 
 KENDİ ADINA NAKİL OLAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMİ
 
1.       İkamet belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
2.       Vergi İlişik kesme belgesi (Satış ve Devir için Vergi İlişik Kesme Belgesi)
3.       Trafik sigortasının Aslı
4.       Eski tescil, trafik belgesi ve plakalar.
5.       Şoförler odasından araç nakil dosyası.
 
 
 
 
İLİMİZE NAKİL GELECEK ARAÇLARIN (KENDİ ADINA)TESCİL İŞLEMİ
 
1.       Trafik sigortası (alıcı adına).
2.       Eski tescil, trafik belgesi ve plakalar.
3.       Şoförler odasından araç nakil dosyası
4.       Satış Sözleşmesi (Aslı)
5.       Vergi İlişik kesme belgesi (SATIŞESKİ TARİHLİ İSE)
 
 
İLİMİZE KAYITLI (71 PLAKALI) ARAÇLARIN SATIŞVE DEVİRLERDE ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
 
1.       Noter Satış Senedi (Aslı)
2.       İlişik Kesme Belgesi(Vergi Dairesinden)
3.       Trafik Sigortası(Alıcısı adına olması Zorunludur.)
4.       Şoförler odasından Devir Dosyası
5.       Fenni Muayene(Muayenesi Geçenler)
6.       Şirketler için imza sirküsü ve Ticaret Odası kayıt sureti.
7.       Noter satışlarını sürücü belgesiyle yapanların kimlik aslı ( fotokopisi )
8.       Kimlik belgesinde T.C kimlik numarası yazılı olmayanların, bilgisayardan T.C kimlik numarası çıktısı
 
 
 
VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK DEVİR İŞLEMLER
 
1.       Veraset İlamı Alınacak(İlgili Mahkemeden)
2.       Veraset İntikal yönünden varislerin Adına Kaydının Yapılmasında Sakınca Yoktur Yazısı.(İlgili Vergi Dairesinden).
3.       Araç İlişik Kesme Belgesi(İlgili Vergi Dairesinden)
4.       Araç Tescil Dosyası Alınacak (Şoförler Odası Evrak Satış Bürosundan)
5.       Fenni Muayene(Muayenesi Geçenler)  
 
ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜNÜN İŞLENMESİ İŞLEMLERİ
 
1.       Montajı yapan firmaca verilen fatura.
2.       Montaj tespit raporu (Firma adına yetkili mühendis tarafından düzenlenip, onaylanmış olan.)
3.       Muayene Kontrol ve Karayolu Uygunluk Belgesi.
4.       Karayolları muayene istasyonundan L.P.G.'li olduğuna dair tespit yaptırılır.
 
 
 
LPG SÖKTÜRÜLMESİ İŞLEMLERİ
 
1.       LPG Sisteminin söküldüğüne dair Türk Standartları Enstitüsü'nden onaylı teknik bölge.
2.       Karayolları Muayene istasyonundan LPG'nin söktürüldüğüne dair tespit yaptırılacak.
3.       Vergi Dairesinden LPG Kaydının silindiğini gösterir belge.
 
 
TADİLAT
 
1.       Dilekçe.Türk Standartları Enstitüsü'nden onaylı teknik belge.
2.       Karayolları Araç Muayene istasyonundan tespiti.
3.       Vergi Dairesinden teknik değişiklikle ilgili belge.
4.       Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi.
5.       Eski Trafik ve Tescil belgesi değişecek.
 
 
ZAYİİNDEN TRAFİK VE TESCİL BELGESİ ÇIKARMAK İÇİN İSTENEN BELGELER
 
1.       Şahsın Dilekçesi
2.       Araç Tescil Dosyası Alınacak (Şoförler Odası Evrak Satış Bürosundan)
3.       Muayene tarihi geçmemiş olsa bile, araç, Karayolları Fenni Muayene İstasyonunda muayene yaptırılacaktır.
4.       Çalıntı ise bu konuda mahalli karakola yapılan müracaat sureti.
 
 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
 
1.       Dilekçe.
2.       Ticaret Sicil Gazetesi (Yeni Şirket Adına)
3.       İmza Sirküleri
4.       Oda Sicil Kaydı (Yeni Şirket Adına)
5.       Bir Adet Yeni Ünvan'a Göre Doldurulmuş Tespit Formu
6.       Vergi Dairesince Yeni Ünvan'a Göre Verilen Belge
7.       Yeni Tescil Belgesi Doldurulacak
 
 
TAKAGROF TAKTIRMA VE İŞLETME
 
1.       Dilekçe.
2.       Takagrof Faturası
3.       Karayolları Tespiti
4.       Tescil Belgesi Değişecek
 
 
ZAYİİNDEN PLAKA ÇIKARTILMASI
 
1.       Plakanın çalınması durumunda mıntıka Karakolunca düzenlenen müracaat tutanağı
2.       Plakanın kaybolması halinde dilekçe
3.       Aracın Tescil ve Trafik Belgeleri
4.       Araç Sahibi veya Kanuni Temsilcisinin müracaatı
 
 
ARAÇLARIN TRAFİKTEN ÇEKİLMESİ
 
1.       Dilekçe.
2.       Vergi ilişiği kesildiğine dair belge.
3.       Trafik belgesi, Tescil belgesi, Tescil plakaları.
4.       Araç Tescil Dosyası Alınacak (Şoförler Odası Evrak Satış Bürosundan)
 
 
HURDA İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER
 
1.       İlişik kesme belgesi (Vergi dairesinden).
2.       Araç sahibi veya kanuni vekilince dilekçe.
3.       İki adet tespit formu.
4.       Ekonomik ömrünü tamamlamış olması (10 yaşından büyük olması)
5.       Ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar için, (10 yaşını doldurmayanlar.) Kaza raporu, Yangın tutanağı.
6.       Araca ait eski ruhsatlar ve Plakalar.
 
 
GEÇİCİ TRAFİK BELGELERİ
"A" GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ (1 YILLIK)
 
Bu belge imalatçı ve bayilerine tecrübesi yapılacak araçlara, depo gümrük satış yerleri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar için verilir.
 
1- Dilekçe Her türlü Hukuki ve Mali Sorumluluğu kabul ettiğine dair.
2- Sigorta (Yol belgesinin başlangıcından başlaması şartıyla)
3- Garanti belgesi(İthal araçlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onaylı)
4- Maliye Harcı
5- İmza Sirküsü
6- Oda Sicili
7- Faaliyet Belgesi
8- Vekalet (Araç sahibi değilse)
9- Noter onaylı güzergah defteri
10- Önceki yıllık belgeyi iade etmiş olmalı
11- Yetki belgesi
 
 
"B" GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ (30 GÜNLÜK)
 
Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlar için dilekçe ile başvurmaları halinde 6-30 güne kadar verilen belge türüdür. Bunlarda yük ve yolcu taşınabilir.
 
1- Dilekçe
2- Sigorta (Yol belgesinin başından bitimine kadar)
3- Maliye Harcı
4- Taşıt Alım Vergisi ve ÖTV 'yi ödemiş olmak.
5- Teknik Muayenesini yaptırmış olmak.
6- Şirketler için Oda Sicili ve İmza Sirküsü
7- Fatura
8- Sürücü Ehliyet Fotokopisi
 

"C" GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ (YOL BELGESİ) (01-06 GÜNLÜK)
 
Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği, bulundurulacağı veya tadilatının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara 1-6 güne kadar verilen belge türüdür.
 
1- Fatura - Terkin - Çekme Bilgesi - İhale Satışı.
2- Sigorta (Yol belgesinin başından bitimine kadar)
3- Maliye Harcı
4- Sürücü Ehliyet Fotokopisi
5- Araç muayenesi var olmalı
6- Vekalet (Araç sahibi değilse)
7- İmza Sirküsü (Şirketler için)
 
 
AKTARMA İŞLEMLERİ
 
 
1.       Şoförler odasından 2 adet dosya.
2.       Her iki aracın karayolları muayene istasyon amirliğinde tespiti yaptırılarak Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne müracaat edilecektir.
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • KGYS