Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Cocuk Sube - Okul Polisi Projesi

Giriş
 
 
Emniyet Genel Müdürlüğün 09.10.2006 tarih ve 75 nolu genelgesi ile çocukların ve gençlerin şiddet hareketleri, kötü alışkanlık ve her türlü istismara karşı korunması ve gelişimlerinin sağlanması için her okuldan sorumlu bir amir personel görevlendirilerek bölgelerindeki okul idarecileri ile sürekli irtibat halinde bulunmaları, okul çevresindeki umuma açık yerlerin denetim ve kontrollerinin sıklaştırılması, çocukların ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyen madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili tedbirlere ağırlık verilmesi, madde kullanımını engellemek için seminer, kurs ve benzeri faaliyetlerde bulunulması, okul idarecileri ile irtibata geçilerek çocukları ve gençleri eğitici seminer ve konferans düzenlenmesi, okullarda görevli diğer personelin(servis sürücüleri, özel güvenlik, temizlik ve kantin işletmecileri ve benzeri diğer çalışanlar) adres, iletişim bilgilerini her an temin edilir şekilde bulunulmalarını sağlamak ve aile içi şiddete ve her türlü istismara maruz kalan çocuk ve gençlerin tespit edilerek 4320 sayılı kanuna göre işlem yapılması istenmiştir.
 
 
 
Genelge çerçevesinde; İlimiz merkezinde bulunan toplam 68 ilk ve orta öğretim okulunda, her okulda bir irtibat görevlisi olarak Müdürlüğümüz kadrosunda amir sınıfından personel görevlendirilmiştir. Görevlendirilen irtibat görevlileri okul idarecileri ile sürekli irtibat halinde bulunarak okul ve çevresinde meydana gelebilecek asayiş ve benzeri olayları önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır.
 
 İlimiz merkezinde bulunan İlk ve Orta eğitim düzeyinde toplam 21 okulda öğrencilerin güvenli şekilde giriş ve çıkışlarını sağlamak üzere, okula giriş ve çıkış saatlerinde, sabit ekip ve yaya devriye görevlendirilmiş, diğer ilköğretim okullarının giriş ve çıkışları bölge ekipleri vasıtasıyla seyir halinde kontrol edilerek sağlanmaktadır. 2008 yılının Kasım ayında Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı bir Okul Ekibi kurulmuştur. Bu ekip okul çevrelerinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar kazanmaması ve suça karışmaması amacıyla okul çevresinde bulunan internet kafe, oyun salonları ve seyyar satıcıları devamlı kontrol etmektedir. Ayrıca okul çevrelerinde öğrenci olmayan şahısların GBT sorgusunu yaparak okul bölgesinden uzaklaştırmaktadır.
 
 
Valilik Makamının 06.10.2009 tarihli oluru ile Okul giriş ve çıkışlarında görevlendirilen ekipler tarafından, okulla ilgisi bulunmayan şahıslar hakkında okul bahçesinde, çevresinde ve okul dış kapısı önünde, okul öğrencisi olmayan, okulla ilişiği bulunmayan, okul öğrencisi olup, ders saatleri dışında okulda bulunmaması gereken öğrenci veya şahısların okul çevresinden uzaklaştırılmasının daha etkin ve caydırıcı olması amacıyla 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince yasal işlem yapılabilmesi için, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi geğreğince işlem yapılmasına başlanmıştır.1 dönem sonu itibari ile 49 kişiye idari para cezası uygulanmıştır.
 
 Emniyet Genel Müdürlüğün 26.07.2007 tarih ve 62 nolu genelgesi ile çocukların ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak, bu hizmetlere ilişkin koruyucu, önleyici ve destekleyici güvenlik tedbirlerini almak, bu yönde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak amacıyla İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında 20.09.2007 tarihinde Okullarda Güvenli Eğitimin Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin “Güvenli Okul-Güvenli Eğitim” isimli İşbirliği Protokolünün imzalandığı bildirilmiştir.
 
Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli 5 Polis Memuru pilot okul olarak seçilen Kırıkkale Lisesi, Kırıkkale Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Lisesi ve Naciye Pehlivanlı Saran Lisesinde okul polisi olarak görevlendirilmiştir.
Okullarda görevlendirilen personeller;
 
 
1. Okullarda eğitim ve öğretimin devam ettiği süre içerisinde sabah-öğle giriş ve çıkışlarında okul içerisinde ve çevresinde gerekli kontrolleri yaparak okul ile ilgisi bulunmayan ve öğrencileri rahatsız eden kişi veya kişileri tespit edip Kabahatler Kanununa göre gerekli idari işlem yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirmek,
 
2. Eğitim ve öğretimin devam ettiği süre içerisinde okul çevresinde rahatsızlık verecek derecede gürültü kirliğine neden olan araç, kişi, işyeri gibi hususların tespit ve engellenmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve ilgili birimler ile koordine kurmak,
 
3. Okul idaresi ile gerekli koordineyi kurarak okul aile birliği toplantılarına katılmak., toplantılarda dile getirilen sorun, istek ve önerileri ilgili birimlere aktarmak,
 
4. Okul içerisinde öğrencilerin maruz kalabileceği kavga, bıçaklama, cinsel taciz gibi olayların önlenmesi için öğrencilerin okul içerisindeki etkinliğini izleyerek önleyici tedbirleri almak, suç oluşturduğu takdirde gerekli adli işlemlerin yapılması için ilgili birimler ile koordine kurmak,
 
5. Suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş veya suç işlemeye meyilli öğrencilerin tespit edilerek okul yönetimi ve ailesi ile işbirliği halinde ıslah edilmesi yönünde çalışmalar yapmak,
 
6. Öğrenciler arasında gruplaşma, çeteleşme gibi faaliyetleri takip ederek suçun önlenmesi yönünde okul idarecileri ile koordineli gerekli çalışmaları yapmak,
 
 
7. Uyuşturucu madde, sigara, alkol, bally, tiner gibi maddeleri kullandığı tespit edilen öğrencilerin ailesi ve okul idaresi ile irtibata geçilerek tedavisi ve bilinçlendirilmesi yönünde gerekli tedbirleri almak ve aldırmak. Ayrıca okul önlerinde ve çevresinde öğrencilere bu tür maddeleri satanları tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlerle koordine kurmak,
 
8. Terör örgütlerinin eleman kazanmak ve propaganda yapmak amacı ile okullarda faaliyet gösterebileceği değerlendirildiğinden; öğrencileri terör örgütlerinden korumak amacıyla, örgütlerin bu tür faaliyetleri konusunda duyarlı olmak faaliyetlerinin tespiti halinde ilgili birimler ile irtibata geçmek,
 
9. Terör örgütleri tarafından öğrencilere dağıtılabilecek veya okunması için okul içerisine sokulabilecek yasak yayınlar ile ilgili olarak gerekli takip ve kontrolü yapmak, tespiti halinde ilgili birimlere bilgi vermek,
 
10. Okullar ile ilgili olarak “Okul Suç Verileri Ve Risk Analizi Aygıtı” kapsamında gerekli verileri toplayarak istatistikler oluşturmak,
 
11. Öğrencilere Emniyet Teşkilatı hakkında merak ettiği ve bilmek istediği hususlarda öğrencileri bilgilendirmek, teşkilatımızın diğer birimleri ile ilgili iş ve işlemleri olan öğrenci, öğretmen ve velilere yol göstermek,
 
12. Okulların disiplin kurullarını takip ederek okuldan uzaklaştırılan veya suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş öğrencileri tespit etmek,
 
13. Okul içerisinde ve bahçesinde öğrencilerin güvenliğini tehdit eden tüm faktörlerin tespit edilerek giderilmesi için okul yönetimi ile koordineli çalışmak,
 
14. Geleceğimizin büyükleri olan öğrencilerimizde polis halkla ilişkiler kavramı içerisinde bilgili, kültürlü, vakur ve cesur birer “Polis Ağabey” veya “Polis Abla” imajı oluşturularak gelecekteki ilişkilere katkı sağlamakla görevlidirler.
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • KGYS