Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Cocuk Sube - Psikolojik Destek Projesi

Giriş
 
Çocuk Şube Müdürlükleri kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliğinin geçici 2.maddesinde “ Çocuk birimlerinde, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosundan sosyal çalışmacı görevlendirilinceye kadar 04/05/1994 tarihinde imzalanan, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliği protokolü gereği İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri Kadrolarından, Sosyal Hizmet Uzmanları, Çocuk Birimlerinde geçici olarak görevlendirilebilir.”
Konu ile ilgili olarak gerek İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yapılan yazışmalar neticesinde personel yetersizliği nedeni ile görevlendirme yapamayacakları bildirilmiştir.
 
İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığının 08/10/2007 tarih ve B.0.54.VLK.4.71.0300.521-93 sayılı yazıları ile İl Emniyet Müdürlüğümüze ait Nezarethane ve Karakolları ile Çocuk Şube Müdürlüğümüzde yapmış oldukları denetimler sonucunda 22/10/2007 tarih ve B.0.54.VLK.4.71.0300.521-103 sayılı cevabi yazılarında İl Emniyet Müdürlüğümüz Çocuk Şubesine gözaltı için getirilen çocuklara psikolojik destek verilmesi ihtiyacı duyulduğundan İlimiz kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde görevli Psikolog Bülent GÜVEN’ in görevlendirildiği bildirilmiş, yapılan görevlendirilme doğrultusunda ayda 2 defa Çarşamba günleri öğleden sonra Çocuk Şube Müdürlüğümüze hizmet vermesi sağlanmıştır.
 
 Müdüriyet Makamının 13.05.2009 gün ve 790 sayılı olur ile de Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Psikolog F.Feyza HAYVACI görevlendirilmiş olup, 15 günde bir toplantılar düzenlenmektedir.

Çocuk Şube Müdürlüğümüzce suçtan zarar gören ve suça sürüklenen çocukların aileleri ili telefonla veya bire bir görüşülerek psikolojik ve sosyal destek amacıyla 15 günde bir toplantı çağırılmaktadırlar. 
 
2008 yılı içerisinde destek amaçlı 22 toplantı düzenlenmiş, bu toplantılara 40 tanesi suça sürüklenen, 7 tane suç mağduru toplam 47 çocuğun katılımı sağlanmış, 2009 yılı içerisinde 24 toplantı düzenlenmiş, bu toplantılara 17 si suç mağduru, 3 tanesi suça sürüklenen toplam 20 çocuğun katılımı yapılmıştır.
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • KGYS