Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Hususi Damgalı Pasaport

Giriş
HUSUSİ DAMGALI ( YEŞİL ) PASAPORT (Çipli)
 

Hususi Damgalı ( Yeşil ) pasaportlar;
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.
 
Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.
 
Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir.
 
Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür.
 
İSTENEN BELGELER
 
1- T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir.)
 
2- 35 mm X 45 mm ebatında ( 2 ) adet vesikalık, son haliyle çekilmiş biyometrik fotoğraf. (ICAO Standardında, ön cepheden çekilmiş. Aşağıdaki fotoğraflar örnek alınarak biyometrik fotoğraf çektiriniz.)
 
 
 
ÖRNEK FOTOĞRAF
 
 
 
Aşağıda fotoğrafçılar için biyometrik fotoğraf çıkarabilmek için gerekli ölçüler mevcuttur.
 
Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf kalın yada ince bir çizgi ile çerçeve içine alınmamalıdır.
 
Biyometrik fotoğraflarda yüz 32 ile 36 mm arasında olmalıdır.
 
 

3- Daha önce pasaport almış ise getirilmesi, (iade amaçlı)
 
4- Emekliler T.C. Emekli Sandığından aldıkları emekli cüzdan fotokopisini getireceklerdir,
 
5- İl ve İlçe Belediye Başkanlarına görevli olduğu süre kadar,
 
6- Milletvekillerine, Emekli Milletvekillerine ve eşlerine,
 
7– ( 1. ), ( 2. ) ve ( 3. ) kadroda bulunup kendi isteği ile görevden ayrılan Devlet ve Sözleşmeli Memurlara,
 
8– ( 1. ), ( 2. ) ve ( 3. ) kadroda bulunan şahısların 18 yaşından küçük erkek çocukları ile evlenmemiş herhangi bir gelir getiren işte çalışmayan eşinden boşanmış kız çocuklarına,
 
9- Çalışanlardan çalıştığı kurumdan doldurulmuş ve onaylanmış Hususi Pasaport Talep Formu getireceklerdir.
 
10- Emekli olanlar emekli oldukları kurumundan emekli oldukları tarihteki kadro derecelerin gösterir belgeyi bir defaya mahsus getirecektir.
 
11- Şehit Dul ve yetimlere ve malullere memuriyetindeki hizmet süresi bugün itibariyle bugün Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazanan emsalleri gibi değerlendirilerek Hususi Damgalı Pasaport verilmektedir.
 
12- Pasaport müracaatında bulunan şahıslardan 1 defaya mahsus parmak izi alınmaktadır.


Not : Harç bedeli bankalar ile Kırıkkale Irmak Vergi Dairesine yatırılır.
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • KGYS