Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Silah Ruhsat-Kamu Görevlisi Ve Emekli Kamu Görevlileri Silah Tasima

Giriş
Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve Yasama organı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfında görev yapanlar, Hakim, Savcı ve bu meslekten sayılanlar, Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli, MİT Mensupları, Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Orman ve Gümrük Muhafaza Memurları, Başbakanlık Bakanlıklar ve Cumhur Başkanlığı Özel Kalem Müdürleri, TBMM Genel Sekreteri, Asli Görevleri ve Kadroları Teftiş ve Denetim olan kamu görevlileri, Sayıştay Denetçileri, Büyük Elçi, Elçi, Daimi Temsilci ve Yardımcısı Konsolos ve Muavin Konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlar, İçişleri Bakanlığı Genel Müdür ve Yardımcıları, Başkanlar ve bu Bakanlık Daire Başkanları görevleri devamı süresince; Sayıştay Başkan ve üyeleri, Müsteşar Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlar kamı görevleri devam ettiği sürece kamu görevlisi taşıma ruhsatı alabilirler.

İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir)
2-Görev Belgesi (Başlıklı, mühürlü ve kimlik bilgileri dökümlü) Görev belgesinin müracaat tarihi itibari ile 1 aydan (30 gün) fazla olmaması gerekir.
3-Genel Müdür, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları ATAMA KARARI FOTOKOPİSİ de getirecekler
4- (5) Adet fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
5-Silah Ruhsatı İstek Formu
6-Silah varsa tespit için gelecek (Silah ilk defa ruhsata bağlanıyor ise faturası da getirilecek )
7-Silah ruhsatı istek formu. 
Emekli Kamu Görevlisi Taşıma

İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir)
2-Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir.
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Aslı
4- (4) Adet Renkli Fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
5-Emeklilik Onayı (Belgesi)
6-Emekli olduğu kurumundan (Hakkında Adli İdari soruşturma olmadığına dair) Belge,
7-Silah Ruhsatı İstek Formu,Silah varsa tespit için gelecek (Silah ilk defa ruhsata bağlanıyor ise faturası da getirilecek, emekli Emniyet Mensupları zati demirbaş silahlarına ait satış senetlerini getirecekler )
8-Silah ruhsatı istek formu. 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • KGYS