Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Silah Ruhsat-Oyun ve Eglence Araci Patlayici Maddeler

Giriş
PİROTEKNİK MADDELERİN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARA SATIŞININ YASAKLANMASINA VE
PİROTEKNİK MADDELERİN SATIŞI İLE İLGİLİ KARAR
 
Karar Tarihi   :…./09/2010
Karar No  :2010/01
 

Amaç
 
Madde-1-  Güvenlik tedbirleri alınmadan kullanıldığında insan sağlığına ciddi zararlar verebilen ve zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanıldığında halk arasında korku, heyecan ve panik yaşanmasına neden olan havai fişek, yıldızlı roket, maytap, oyuncak tabanca mantarları, mukavva kapsülleri gibi oyun ve eğlence aracı olan her türlü piroteknik maddenin mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydı ile sadece piroteknik madde üreticileri, 1. grup perakende av bayileri ve 2. veya 3.grup piroteknik madde satış izni bulunanlar tarafından satışının yapılması, bunların dışındaki bakkal, market, pastane, kırtasiye, oyuncakçı gibi işyerlerinde satışının engellemesi amacı ile 87/12028 karar sayılı tüzük hükümlerine göre 18 yaşından küçüklere satışı yasak olan ve yetki belgesi sahibi kişiler tarafından kullanılması izne tabi El maytabı ve çanak maytabı gibi her türlü maytap, şenlik, işaret, aydınlatma fişekleri ile veri işaret fişekleri, havai fişekler, patlaklı ve yıldızlı roketler ve demiryollarında uyarı amaçlı ile kullanılan kestane fişekleri gibi her türlü fişek ve roketler, sinyal, gök yıldızı ve kestaneli bombalar, renkli ve renksiz duman ve sis bombaları ile hakem bombası ve yer topları gibi her türlü piroteknik bombalar, ateş çemberi, rozet güneşi, kayaş güneşi gibi he türlü döner mamuller, altın veya gümüş yağmuru, romen kandili, serpantin, mızrak, çin ateşi gibi diğer şenlik malzemeleri” gibi piroteknik maddelerin yanı sıra kullanılması veya satışı hususunda herhangi bir yaş ve izin sınırlaması bulunmayan “Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerden içinde taneli kara barut bulunan kurbağa ve böcek şeklindeki eğlence malzemesi, adi fırfır maytapları, çiçek yağmuru saçan maytaplar, İspanyol maytapları şenlik mumları gibi klorat ve fosfor karışımı ile üretilen patlayıcı oyuncak malzemeleri, şerit halindeki kağıt kapsüller, oyuncak tabanca mantarları, mukavva kapsülleri gibi maddelerin çocuklar tarafından kullanılmasında artış gözlenmesi sebebi ile güvenlik tedbirleri alınmadan kullanıldığında insan sağlığına ciddi zararlar verebilen ve zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanıldığında halk arasında korku, heyecan ve panik yaşanmasına neden olan yetki belgesi sahibi işletmelerce satışı yapılabilen bu maddelerin 18 yaşından küçük çocuklara satışının yasaklanmasını amacını taşımaktadır.
 
Kapsam
 
Madde-2- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi uyarınca Kırıkkale ili sınırları içerisinde oyun ve eğlence aracı olan her türlü piroteknik maddenin, piroteknik madde üreticileri, 1. grup perakende av bayileri ve 2. veya 3. grup piroteknik madde satış izni bulunanlar dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından satışı ve her türlü piroteknik maddenin 0-18 yaş arasındaki çocuklara satışı Kırıkkale Valiliği tarafından yasaklanmıştır.
 
Hukuki Dayanak
 
Madde-3- Bu karar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 66. maddeleri, 6551 sayılı kanunun uygulanışını gösterir 87/12028 karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi ve Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük ve İçişleri Bakanlığının 06.04.2006 tarih ve 32 sayılı ve 09.06.2006 tarih ve 52/53 sayılı genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Cezai İşlemler
 
Madde-4- Bu karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi doğrultusunda yasal işlem yapılır.
 
Yürürlük
 
Madde-5- Bu karar yayımlandığı gün yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
Madde-6- Bu karar hükümlerini Kırıkkale Valisi yürütür.
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • KGYS