Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Silah Ruhsat-Patlayici Madde Izin Belgeleri

Giriş
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin belgesi için gerekli evraklar
 
1-Dilekçe
2-Depolama İzin Belgesi
3-Depo tespit tutanağı
4-Depo uygunluk raporu veya depo denetleme formu
5-İhtiyaç Raporu
6-Taahhütname
7-Ateşleyici yeterlilik belgesi
8-İşe dair belge (Maden ruhsatı v.b.)(İşe dair belgede ruhsat sahibi başkası ise noterden muafakat
9-Depo muvafakatnamesi
10-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi
11-Eski izin belgesinin aslı
12-Beyanname
13-Ticaret Sicil gazetesi (İlk müracaat ve isim değişikliğinde)
Belgelerin tam olması halinde 15 gün içerisinde tahkikatlar dahil tüm işlemler tamamlanıp belge teslim edilir.

 

Patlayıcı Madde Satınalma ve Satış izin belgesi için gerekli evraklar

1-Dilekçe
2-Depolama izin belgesi
3-Patlayıcı madde beyannamesi
4-Taahhütname (Noterden)
5-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi
6- Depo uygunluk raporu veya depo denetleme formu
7-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
8-Patlayıcı madde sorumlusu için 5 adet fotoğraf
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • KGYS