Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Silah Ruhsat-Silah Tasima Ruhsati

Giriş
Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Akaryakıt İstasyonu Sahipleri)
 
1-Dilekçe
2-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
3-Adli sicil kaydı yazılı beyanı 
4- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
5-Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, İşyeri ruhsat fotokopisi
6-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi
7- Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı (en çok iki kişi için)
8- Silah ruhsatı istek formu
9- İmza sirküleri ve ortakların nüfus cüzdan fotokopileri 
 

Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Banka Müdürleri)

1-Dilekçe
2- 4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
3-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
4- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
5- Silah ruhsatı istek formu
6-Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi
 
Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Basın Mensupları)
 
1-Dilekçe
2- 4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
34-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
4- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
5-Basın Yayın enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı.Sarı basın kartı fotokopisi
6- Silah ruhsatı istek formu
 
Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler 
(Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyeri sahibi)
 
-Dilekçe
2-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
4-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
5- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
6- Silah ruhsatı istek formu
7-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
8-Çalıştırılan işçi sayısı ve primlerin ödendiğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu yazısı., İmza sirküleri
9- Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi
10- Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı (en çok iki kişi için) , ortakların nüfus cüzdan fotokopisi
 

Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Müteahhitler)
 
1-Dilekçe
3-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
4-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
5- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
6- Silah ruhsatı istek formu
7-İş deneyimi(iş bitirme/iş durum) belgesi resmi yazısı,
8- Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
9- Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi., İmza sirküleri
10-- Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı (en çok iki kişi için) ortakların nüfus cüzdan fotokopisi

Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Sürü Sahipleri)
 
1-Dilekçe
2-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
3-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
4- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
5- Silah ruhsatı istek formu
6- Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
7- Ziraat Odasından veya Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi
8- Hayvan sayısını gösterir Tarım İl/İlçe Müdürlüğü yazısı.
 
Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Arazi sahipleri)
 
1-Dilekçe
2-Adli sicil kaydı yazılı beyanı 
3- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
4- Silah ruhsatı istek formu
5-Toprak miktarını gösterir Tapu Müdürlüğü yazısı.
6-Ziraat odasından veya Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi
7- Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
8-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 
 
 
Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Arıcılık Yapanlar)

1-Dilekçe
2-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
3-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
4- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
5- Silah ruhsatı istek formu
6-Ziraat odasından veya Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi
7-Kovan adedini belirten Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden yazı
8-2000 kg bal sattığına dair müstahsil makbuzu
9- Arıcılığı meskun mahaller dışında, gezgin olarak bilfiil yaptığına dair Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden yazı
 
Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Patlayıcı Madde Depolarının korunması ile görevli bekçiler)
 
1-Dilekçe
2- Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
3-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
4-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
5- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
6- Silah ruhsatı istek formu
7-İş sahibinin yazılı müracaatı
8-Depo izin belge fotokopisi (aslı ile birlikte)
9- Sigorta primlerinin ödendiğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu yazısı.
 
 
Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Yıllık Satış Tutarı –Ciro)
 
1-Dilekçe
2- ortakların nüfus cüzdan fotokopisi, imza sirküleri
3-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
4-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
5- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Heyet Raporu
6- Silah ruhsatı istek formu
7-Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı
8-Ticaret sicil gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi
9-Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi aslı ve fotokopisi
 

Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Oda-Birlik-Federasyon ve Konfederasyon Yönetim kurulu Başkan ve
 Üyeleri ile meclis üyeleri)
 
1-Dilekçe
2- Eski ruhsat fotokopisi (yenilemede)
3-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
4-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
5- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
6- Silah ruhsatı istek formu
7-Bağlı bulundukları oda,birlik,konfederasyonun yazısı
8- Görevle ilgili seçim tutanağı
 

Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Can Güvenliği)
 
1-Dilekçe
2- Adliyeye intikal etmiş belge
3-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
4-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
5- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
6- Silah ruhsatı istek formu
 
Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(En az bir dönem Belediye Başkanlığı veya il Genel Meclis üyeliği yapmış olanlar)
 
1-Dilekçe
2- İl/İlçe seçim kurulu yazısı.
3-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
4-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
5- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
6- Silah ruhsatı istek formu
7-Valilik/Kaymakamlıktan alınan görev belgesi
 
Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(En az bir dönem Köy veya Mahalle Muhtarlığı yapmış olanlar)

1-Dilekçe
2-İl/İlçe seçim kurulu yazısı
3-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
4-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
5- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
6- Silah ruhsatı istek formu
7-Valilik/Kaymakamlıktan alınan görev belgesi
 

Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Asli Memur statüsünü kazanmış ve kendi isteği ile emekliye ayrılanlar)
 
1-Dilekçe
2- Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı
3-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
4- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Heyet Raporu
5- Silah ruhsatı istek formu
 

Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Pilotlar)
 
1-Dilekçe
2-- Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi
3-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
4-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
5- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
6- Silah ruhsatı istek formu
 
 
Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Noterler)

1-Dilekçe
2-Vergi dairesi yazısı
3-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
4-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
5- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
6- Silah ruhsatı istek formu
7-Noterlik belgesi fotokopisi
 
 
Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Avukatlar)
 
1-Dilekçe
2- Bağlı olduğu barodan üyelik yazısı, avukatlık ruhsat fotokopisi
3-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
4-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
5- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
6- Silah ruhsatı istek formu
 

Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Dövize ilişkin işlem yapanlar)

1-Dilekçe
2- Eski ruhsat fotokopisi (yenilemede)
3-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
4-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
5- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
6- Silah ruhsatı istek formu
7-Banka ve kambiyo genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi
8-Oda kayıt belgesi, vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi
  
 
Silah Taşıma Ruhsatı İstenilen Belgeler
(Pat.Md. Satın Alma ve Satış Deposu. Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi ve Ruhsatlı Silah tamirhanesi sahipleri)
 
1-Dilekçe
2- Vergi mükellefi olunduğuna dair belge
3-4 Adet son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
4-Adli sicil kaydı yazılı beyanı
5- Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden düzenlenecek Silah taşıma ruhsatı alabileceğine dair  heyet Raporu
6- Silah ruhsatı istek formu
7-Faaliyet ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi
8-Bu işyerinde güvenlik belgesi olan kişilerden
   a) İş sahibinin yazılı müracaatı
   b) İş yeri sahibinden istenilen belgeler ve güvenlik belgesi fotokopisi
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • KGYS