Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

TEM Sube Mudurlugu

Giriş
TEMEL DEĞERLERİMİZ

İnsan hak ve özgürlüklerine saygı,
Hukukun üstünlüğü,
Meslek etiğine bağlılık,
Şeffaflık ve hesap verebilirlik,
Yenilikçilik,
Yeterlilik,
Tarafsızlık,
Etkinlik,
Saygınlık,
Hizmette kalite.

AMACIMIZ

İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, meslek etiğine bağlı, profesyonel değerlerle donanmış personeli ile terörizm ile her platformda etkin mücadele ederek, halkımızın huzur ve güvenliğini temin etmektir.
 
HEDEFİMİZ

Daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye.

İç ve dış kaynaklı, yıkıcı, bölücü ve dini motifli her türlü terör olayının bertaraf edilerek halkımızın sevgi, kardeşlik, barış, güven, birlik ve beraberlik içinde hiçbir korku ve endişe hissetmeden huzur içinde yaşamlarını sürdürmesidir.

Halkımızın polisi olmak, onların vergileri ile yürütülen çalışmalarda kaynakları ekonomik kullanmaktır.

Güvenlik politikaları oluşturulurken halkın önceliklerini dikkate almaktır.

ANNE BABALAR DİKKAT

Gençlik bir insanın yaşamındaki en kritik dönemlerden biridir. Çocukluktan ergenliğe adım atan gençlerde ilk değişiklikler önce fizyonomilerinde başlamaktadır.

Fizyonomideki bu ani değişiklikler, ellerin, ayakların büyümesi, burnun ve çenenin büyümesi, vücuttaki kıllanma, sesteki değişiklikler vs. genci tedirgin etmeye başlar. Fizyonomideki bu ani değişim bir gencin görünümünü ilk zamanlarda olumsuz yönde etkilemektedir. Zira fizyonomide orantısız bir görünüm söz konusudur. Bunun nedeni ise organların gelişimlerini farklı zamanlarda tamamlamalarıdır.

Ergenlik dönemi ile gençliğe ilk adımını atan bir bireyin fizyonomisindeki bu orantısız ve karmaşık görüntü psikolojisinde de görülmektedir.

Gençlerin aşırı alıngan davranmaları, başkalarına acımasızca eleştirilerde bulundukları halde, hiç eleştiriye gelememeleri, coşkulu ve hayalci olmaları, otoriteden devlete varana kadar her şeyi eleştirme eğilimi taşımaları vs. buna en iyi örneklerdir.

Aslında gençler bu davranışlarıyla ana babadan otorite figürünü temsil eden öğretmen ve devlete kadar herkese bir mesaj vermektedirler. Nedir bu mesaj? Shakesper, "Dünya bir sahne, insanlarda bu sahnede birer oyunculardır" demiştir. İşte gençler, anne babaya ve otorite figürünü temsil edenlere, dünya bir sahne ise ve bu sahnede bana düşen bir rol var ise şayet, benim bu rolümü en iyi şekilde oynayabilmem için kendime ait bir benlik, kendime ait bir kimlik ve kişiliğimin olması gerekir diyorlar. Anne babalar da; hayır, siz bizim istediğimiz tarzda kimliğe, kişiliğe ve benliğe sahip bir çocuk olacaksınız diyorlar. Bu noktada anne babalarla gençler arasında iletişim kopukluklarına neden olabilecek çatışmalar çıkıyor.

Yapılan araştırmalarda gençlerin anne babalardan en büyük şikayeti adam yerine, yetişkin yerine konmamak, anlayışsızlık, güvensizlik ve sürekli çocuk yerine konmak olduğu görülmüştür.
Bu nedenle; bir genç, aile ortamında adam yerine konmadığı, yetişkin yerine konmadığı için kendine değer veren, adam yerine, yetişkin yerine koyan ortamları aramaya başlıyor. Satanist gruplar ve terör örgütleri de maalesef tam bu kavşakta gençlerimizin karşısına çıkıyor ve onu kazanana kadar ileride bedelini fazlasıyla almak üzere sözde sevgiyi, saygıyı ve değeri gençlerimizin arzuladığı bir şekilde veriyorlar.

Bu aşamada yıkıcı, bölücü, irticai ve zararlı örgütler, bir gencin zihnini, kalbini ve ruhunu avuçlarını içerisine aldığı zaman o genç örgüt dışına çıkmak istese de, çıkması mümkün değildir.
Aslında gençlerin büyüklerden beklediği sınırsız bir özgürlük ve tek başına buyruk olmak değildir.

Onlar;
Toplumda kendilerine yer edinmek,
Kendilerini ispat etmek için bağımsız olmak,
Güvenilmek ve adam yerine konmak isterler.
Onların sabırsızlığı gençlik çağının belirsizliğinden bir an önce kurtulma çabasından kaynaklanmaktadır.

Anne ve babalara tavsiyemiz, gençlik çağındaki çocuklarınızı gereksiz yere yargılamadan, eleştirmeden adam yerine, yetişkin yerine koymaları ve onlara bu kritik dönemde herkesten daha çok yardımcı olmalarıdır.

Terör örgütlerine ve aşırı akımlara katılan, uyuşturucu kullanan gençleri yakından analiz ettiğimizde, genelde ailevi problemlerinin olduğunu, en azından ailelerinin kendilerine karşı çok ilgisiz olduğunu görmekteyiz.

Van İli Çatak İlçesi, Sırmalı Köyü Dokuzdam Mezrası'nda 13 Eylül 1997 tarihinde, güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmada, ölü olarak ele geçirilen "AGİT" kod isimli PKK terör örgütü mensubunun üzerinden çıkan şiir, anne ve babalara önemli mesajlar vermektedir.

Pişman etme aman doğduğum güne,
Mutlu olmak hakkım olsa bile,
Bir zalim düşürdü beni bu hale,
Pişmanım anam, inan bırakmıyorlar.
--o--
İster miydim soğuklarda, dağda yatmayı,
Anaların yüreğine ateş yakmayı,
Veren kahrolsun elime silahı,
Pişmanım anam, inan bırakmıyorlar.
--o--
Bir zalim, başından vururum diyor,
Dönenin sonu ölümdür diyor,
Ne kadar pişman olursan ol diyor,
Pişmanım anam, inan bırakmıyorlar.
--o--
Dost sandıklarım pusuda yatıyor,
Kaçmaya kalksam namluyu dikiyor,
Her gece bir zalim nöbet tutuyor,
Pişmanım anam, inan bırakmıyorlar.
--o--
Her gün biraz daha azalıyorlar,
Çoğu pişman olmuş, diyemiyorlar,
Ölüm soğuktur anam kaçamıyorlar,
Pişmanım anam, inan bırakmıyorlar.
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • KGYS