T.C.

KIRIKKALE VALİLİĞİ

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Konser, Tiyatro vb. Etkinlikleri

- Valilik Makamına dilekçe

- Katılımcıların nüfus cüzdanı fotokopileri

- 2009/15169 sayılı karar ile Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 (f) maddesi gereğince işlem yapılmaktadır.

- Etkinliğin bilet örneği

- Etkinliğin yapılacağı yerin kira sözleşmesi

- Afiş Örneği

- Belediyelerden Afiş İzin Belgesi                                       

- Özel Güvenlik Hizmeti satın alması (Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü) 

2 GÜN

2

POMEM Müracaatlarının Alınması

Polis Akademisi tarafından yürütülmektedir.

 

 

3

Toplantı Gösteri Yürüyüşleri

1-Düzenleme Kurulu Dilekçesi

2- Tüzel Kuruluşlarda Karar Fotokopisi

3- Kişilerin Beyan Formu

2 GÜN

4

Güvenlik Soruşturması

1-Kamu Kurumunun talep Yazısı

2-Güvenlik Soruşturma Formu

3-Sabıka belgesi

50 GÜN

5

Arşiv Araştırması

1-Kamu Kurumunun talep Yazısı

2-Güvenlik Soruşturma Formu

3-Sabıka belgesi

25 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

6

Özel Güvenlik çalışma izin Belgesi

- Müracaat Dilekçesi

- T.C Kimlik Numarası

-  4 Adet Vesikalık Fotoğraf

- Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası

- Ruhsat Harcı

- Arşiv Araştırma Formu

- Kan Grubu Kartı

30 GÜN

7

Silah Ruhsat Talebi

- Özel Güvenlik Komisyon Kararı

- Kurumun Talep Yazısı

- Silah Teslim Alacak Kişiye Ait 2 Adet Fotoğraf  T.C. Kimlik Numarası

- Ateşli Silahın Tespit Tutanağı için Güvenlik Birimine Getirilmesi

7 GÜN

8

Eğitim Atışları için Mermi Talebi

- Mermi Talep yazısı

- Mermiyi teslim alacak yöneticinin kimlik fotokopisi

1 GÜN

9

Kamu kurum ve kuruluşları için özel güvenlik izni

-Talep yazısı

- Bağlı bulunduğu Bakanlığın/ Genel Müdürlüğün görüş yazısı

- Üniversiteler için YÖK’ün görüş yazısı

- Kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının görüş yazısı

 10 GÜN

10

Özel Kuruluşlar ve Bankalar için Özel Güvenlik İzni

- Kuruluşun Talep Yazısı

- Özel Kuruluşların Yönetim Kurulu Kararı veya Ortakların Özel Güvenlik

- Uygulaması için Almış Olduğu Karar

- Ticaret Sicil Gazetesinin Yayınlanmış Bir Örneği

- Ticaret Sicil Gazetesi Yayınlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan Alınacak Olan Ticaret Sicil

   Tasdiknamesi         

- Özel Bankaların Açılan Şubelerine Ait Ticaret Sicil Gazetesi

- İmza Yetkisine Sahip Şahısların İmza Sirküleri

10 GÜN

11

Özel Güvenlik Uygulamasının Sona Erdirilmesi

-Talep yazısı

- Kamu kurum ve kuruluşlarında Bakanlık/Genel müdürlük görüş yazısı

- Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar 

            30 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

12

Personel ve Silah Kadrolarının Yeniden Belirlenmesi

-Talep Yazısı

- Kamu kurum ve kuruluşlarında, silah ve personel artırımında Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş     yazısı

7 GÜN

13

Unvan Değişikliği

- Talep Yazısı

- Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği

10 GÜN

14

Geçici Güvenlik İzni

- Güvenlik hizmete verecek şirketin talep yazısı

- Özel Güvenlik görevlilerinin kullanacakları isim ve teçhizat listesi

- Gerekli görülmesi halinde koruma planı

- 24 saat öncesinden başvuru yapılması

2 GÜN

15

Kişi Koruma İzni

- Kişisel Başvurularda Kişi Tarafından İmzalanan Müracaat Yazısı

- Kurum Kuruluşlar Tarafından Yapılan Başvurularda Kurum Yetkilisi Tarafından imzalanan Müracaat Yazısı

- Kişi Koruma Talebi Kuruluş Tarafından Yapılıyorsa, Şirketin Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı için Yönetim Kurulu Kararı

- Başvuru Kurum Tarafından Yapılıyor ise Bağlı Bulunduğu Bakanlık/Genel Müdürlük Görüş Yazısı

-Üniversiteler için Yökün Uygun Görüşü

- Kurum Kit ise Hazine Müsteşarlığının Uygun Görüşü

- İl Özel İdaresi ise Valinin uygun görüşü

- Belediye Başkanlıkları için Belediye Başkanının uygun görüş yazısı

- Korunacak Kişinin T.C Kimlik numarası

- Korunacak Kişi için silah bulundurmaya ruhsal bakımdan sakınca olmadığına dair Dr. Raporu, şahsın görev yaptığı kurum ve kuruluş bünyesindeki özel güvenlik birimince yerine getirilmesi halinde kişiden Dr. Raporu istenmeyecek.

10 GÜN

16

Alarm İzleme Merkezi Kurma İzni

- Talep Yazısı

- Kurucu ve Yöneticilerin T.C. Kimlik Numarası

- Yöneticilerin 4 Yıllık Yüksek Okul Mezunu Olduğunu Belgeleyen Diploma veya Dengi Belgenin Örneği

- Alarm Merkezini Temsil Edecek Yöneticiler için Yetki Belgesi

- Yöneticiler için Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası

- Alarm Merkezinde Kullanılacak Teknik Teçhizatın Amaca Elverişliliğine ilişkin Taahhütname

 15 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

17

Değerli Eşya ve Para Nakli için Yol İzin Belgesi

- Güzergahı ve Teçhizatı Belirtir Talep Yazısı

- İki Adet Fotoğraf

- T.C. Kimlik Numarası

- Özel Güvenlik Kimlik Belgesi

- Silah Ruhsatlarının Fotokopisi

2 GÜN

18

Meskende Silah Bulundurma Ruhsatı

-Dilekçe

-Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Heyet Raporu

-4 Adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Silah ruhsatı istek formu

-Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Harç Makbuzu

10 GÜN

19

İşyerinde Silah Bulundurma Ruhsatı

-Dilekçe

-Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Heyet Raporu

-4 Adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Silah ruhsatı istek formu

-İş yeri vergi levhası fotokopisi (aslı ile birlikte)

     a)İşyeri şirket olanlar için

       -İş yeri vergi levhası fotokopisi (aslı ile birlikte)

       -Ticaret sicil gazetesi fotokopisi (aslı ile birlikte)

       -Karar defteri fotokopisi (aslı ile birlikte)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Harç Makbuzu

15 GÜN

20

Yivsiz Tüfek Ruhsatı

-Dilekçe

-3 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Aile hekimliğinden alacağı doktor raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Tüfek Harç Makbuzu

-Tüfek Ruhsat İstek Formu

5 GÜN

21

Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı

-Dilekçe

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Tüfek Harç Makbuzu

-Tüfek Ruhsat İstek Formu

5 GÜN

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

22

Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı

-Dilekçe

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Tüfek Harç Makbuzu

-Tüfek Ruhsat İstek Formu

-Avlanma kartı fotokopisi veya avcılık sertifikası (Orman Bölge Müdürlüğünden)

          30 GÜN

23

Silah Taşıma Ruhsatı

(Akaryakıt İstasyonu Sahipleri)

 

-Dilekçe

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Harç Makbuzu

-Silah Ruhsat İstek Formu

-Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi

-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi

-Sorumlu ortakların kimlerin silah ruhsatı alacağına dair yetkili kurul kararı (en çok iki kişi için)

0-İmza sirküleri

           30 GÜN

24

Silah Taşıma Ruhsatı

(Banka Müdürleri)

-Dilekçe

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Harç Makbuzu

-Silah Ruhsat İstek Formu

-Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi

          10 GÜN

 

25

Silah Taşıma Ruhsatı

(Basın Mensupları)

-Dilekçe

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Harç Makbuzu

-Silah Ruhsat İstek Formu

-Basın yayın enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı. Sarı basın kartı fotokopisi                     

          10 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

26

Silah Taşıma Ruhsatı

(Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyeri sahibi)

-Dilekçe

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Harç Makbuzu

-Silah Ruhsat İstek Formu

-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi

-Sorumlu ortakların kimlerin silah ruhsatı alacağına dair yetkili kurul kararı (en çok iki kişi için)

-İmza sirküleri

-Çalıştırılan işçi sayısı ve primlerin ödendiğine dair Sosyal güvenlik kurumu yazısı.

          30 GÜN

27

Silah Taşıma Ruhsatı

(Müteahhitler)

-Dilekçe

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Harç Makbuzu

-Silah Ruhsat İstek Formu

-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi

-Sorumlu ortakların kimlerin silah ruhsatı alacağına dair yetkili kurul kararı (en çok iki kişi için)

-İmza sirküleri

1-İş deneyimi (iş Bitirme/iş durum)belgesi resmi yazısı

30 GÜN

28

Silah Taşıma Ruhsatı

(Sürü Sahipleri)

 

-Dilekçe

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Harç Makbuzu

-Silah Ruhsat İstek Formu

- Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

-Ziraat Odasından veya tarım il ve ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi

-Hayvan sayısını gösterir Tarım il / İlçe Müdürlüğü yazısı

30 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

29

Silah Taşıma Ruhsatı

(Arazi sahipleri)

 

-Dilekçe

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Harç Makbuzu

-Silah Ruhsat İstek Formu

- Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

-Ziraat Odasından veya tarım il ve ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi

-Toprak Miktarını gösterir Tapu Müdürlüğü yazısı                                   

30 GÜN

30

Silah Taşıma Ruhsatı

(Patlayıcı Madde Depolarının korunması ile görevli bekçiler)

-Dilekçe

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Harç Makbuzu

-Silah Ruhsat İstek Formu

-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı

-İş sahibinin yazılı müracaatı

-Depo izin belge fotokopisi (aslı ile birlikte)

-Sigorta primlerinin ödendiğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu yazısı

30 GÜN

31

Silah Taşıma Ruhsatı

(Yıllık Satış Tutarı –Ciro)

 

-Dilekçe

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Harç Makbuzu

-Silah Ruhsat İstek Formu

-Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde  vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı

- Ticaret sicil gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi

-ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının  görevleri ile ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi.

-İmza sirküleri

30 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

32

Silah Taşıma Ruhsatı

(Arıcılık Yapanlar)

 

-Dilekçe

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Harç Makbuzu

-Silah Ruhsat İstek Formu

- Kovan adedini belirten Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden yazı

-Ziraat Odasından veya tarım il ve ilçe müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi

-2000 kg bay sattığına dair müstahsil makbuzu

-Arıcılığı meskun mahaller dışında,gezgin olarak birfiil yaptığına dair Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden yazı

30 GÜN

33

Silah Taşıma Ruhsatı

(Oda-Birlik-Federasyon ve Konfederasyon Yönetim kurulu Başkan ve Üyeleri ile meclis üyeri)

 

-Dilekçe         

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Harç Makbuzu

-Silah Ruhsat İstek Formu

-Bağlı bulunduğu oda,birlik,konfederasyonun yazısı

-Görevle ilgili Seçim Tutanağı                                        

15 GÜN

34

Silah Taşıma Ruhsatı

(Can Güvenliği)

 

-Dilekçe         

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Harç Makbuzu

-Silah Ruhsat İstek Formu

-Adliyeye intikal etmiş belge                                      

30 GÜN

35

Silah Taşıma Ruhsatı

(En az bir dönem Belediye Başkanlığı veya il Genel Meclis üyeliği yapmış olanlar)

 

-Dilekçe         

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Ruhsat İstek Formu

-İl/İlçe seçim kurulu yazısı

-Valilik/Kaymakamlıktan alınan görev belgesi                                 

10 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

36

Silah Taşıma Ruhsatı

(En az bir dönem Köy veya Mahalle Muhtarlığı yapmış olanlar)

 

-Dilekçe         

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Ruhsat İstek Formu

-İl/İlçe seçim kurulu yazısı

-Valilik/Kaymakamlıktan alınan görev belgesi            

10 GÜN

37

Silah Taşıma Ruhsatı

(Asli Memur statüsünü kazanmış ve kendi isteği ile emekliye ayrılanlar)

 

-Dilekçe         

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Ruhsat İstek Formu

-Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı                                    

10 GÜN

38

Silah Taşıma Ruhsatı

(Pilotlar)

 

-Dilekçe         

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Ruhsat alacak kişinin vergi borcu olmadığına dair belge

-Silah Ruhsat İstek Formu

-Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi                                   

10 GÜN

39

Silah Taşıma Ruhsatı

(Noterler)

 

-Dilekçe          

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Vergi Dairesi yazısı

-Silah Ruhsat İstek Formu

-Noterlik Belgesi Fotokopisi                                     

10 GÜN

40

Silah Taşıma Ruhsatı

(Avukatlar)

 

-Dilekçe         

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Vergi Borcu olmadığına dair yazı

-Silah Ruhsat İstek Formu

-Bağlı olduğu barodan üyelik yazısı, avukatlık ruhsat fotokopisi         

                           

15 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

41

Silah Taşıma Ruhsatı

(Dövize ilişkin işlem yapanlar)

 

-Dilekçe         

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

-Silah Ruhsat İstek Formu

-Banka ve kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi

-Oda kayıt belgesi, vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi                          

30 GÜN

42

Silah Taşıma Ruhsatı

(Pat.Md. Satın Alma ve Satış Deposu. Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi ve Ruhsatlı Silah tamirhanesi sahipleri)

 

-Dilekçe

-Vergi mükellefi olduğuna dair belge

-4 adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

- Tam teşekküllü hastaneden alacağı heyet raporu (Fotoğraflı)

- Silah Ruhsat İstek Formu

-Faaliyet ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi

-Bu işyerinde güvenlik belgesi olan kişilerden

   a)İş sahibinin yazılı müracaatı

   b)İş yeri sahibinden istenilen belgeler ve güvenlik belgesi fotokopisi

30 GÜN

43

Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin belgesi

-Dilekçe

-Depolama izin belgesi

-Depo tespit tutanağı

-Depo uygunluk raporu veya depo denetleme formu

-İhtiyaç raporu

-Taahhütname

-Ateşleyici yeterlilik belgesi

-İşe dair belge(Maden ruhsatı vb.)(İşe dair belgede ruhsat sahibi başkası ise noterden muafakat)

-Depo Muvafakatnamesi

-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumlu sigorta poliçesi

-Yenileme ise Eski izin belgesinin aslı

-Beyanname

-Ticaret Sicil Gazetesi

30 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

44

Patlayıcı Madde Satınalma ve Satış izin belgesi

-Dilekçe

-Depolama izin belgesi

-Patlayıcı madde beyannamesi

-Depo uygunluk raporu veya depo denetleme formu

-Taahhütname(noterden)

- Tehlikeli maddeler zorunlu sorumlu sigorta poliçesi

-Patlayıcı Madde sorumlusu için 5 adet vesikalık fotoğraf

30 GÜN

45

Av Malzemeleri ve Mermi satış bayiliği almak için

-Dilekçe  

-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumlu sigorta poliçesi aslı veya noter tasdikli

-Tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporu

-8 Adet Fotoğraf(Son Altı ayda çekilmiş)

-Noterden muvafakat name

-Dükkân kendine ait ise tapu senedi, kira ise noterden onaylı kontrat(Kontrata ne amaçla kullanılacağı yazılacak)

20 GÜN

46

Av Malzemeleri ve Proteknik malzeme satış bayiliği almak için istenilen belgeler

-Dilekçe  

-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumlu sigorta poliçesi aslı veya noter tasdikli

-Tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporu

-8 Adet Fotoğraf(Son Altı ayda çekilmiş)

-Noterden muvafakat name

-Dükkan kendine ait ise tapu senedi, kira ise noterden onaylı kontrat(Kontrata ne amaçla kullanılacağı yazılacak)

-Sorumlu müdür olması halinde noterden vekaleti ile bu vekalete istinaden mesul müdürün vermiş olduğu mesul müdür taahhütnamesi

20 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

47

Patlayıcı Madde deposu kurmak için istenilen belgeler

-İşyerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya  1/2000 ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı

-İş yeri kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı

-1/50 ölçekli ve , İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi

-İş yeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri

-(Değişik:4/51999-99/12746 K.)3194 sayılı İmar kanunun 21 maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı

-İşyerinin Ek:1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi

-(Değişik:14/05/2001-2001/2443 K.) yapılacak yer üstü depolarında ek-1 çizelgenin dip notunun (d) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip yada zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter tasdikli belge

-Sağlık Bakanlığının 1593 sayılı Hıfzısıhha kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge çalışma Müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izne,

-(Değişik:4/5/1999-99/12746 K.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirtir belge

-Depo sütreli ise sütrenin tüzükte 2001 yılında yapılan değişiklikle düzeltilen Ek-5 sayılı çizelgeye ve bu çizelge altında belirtilen sütre özelliklerine uygun olup olmadığına ilişkin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak rapor.

-Deponun tüzüğün Ek-1 sayılı çizelgesinde belirtilen çevreye ve birbirlerine ait olması gereken güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediğine ilişkin güvenlik uzaklıklarını belirleyecek komisyon marifetiyle hazırlanacak kroki

-Patlayıcı maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi

-Depo sahibinin vereceği taahhütname

-İşe dair belge

30 GÜN

48

Silah tamir yeri açmak için istenilen belgeler

-Dilekçe  

-Tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporu

-Noter onaylı kira sözleşmesi(Kira kontratında ne amaçla kullanılacağı yazılacak)

-Tapu senedi fotokopisi

-Taahhütname 

30 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

49

Gerçek veya tüzel kişiler için Trap, Skeet Atış alanı, Tabanca ve Tüfek atış poligonu ve Tamir yeri açma izni

A)         Tabanca atış poligonu kurmak isteyenler

-Dilekçe

-Poligonun kurulacağı yer belediye hudutları içerisinde ise,bu yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira sözleşmesi

-(Ek:02/12/1999 99/13749 21.Md) 3194 sayılı İmar kanunun 21. Maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı

-Kurulması düşünülen tabanca atış poligonun Uluslar arası atış birliğinin atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Bölge Çalışma Müdürlüğünden, Poligonun 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayıl iş kanununa ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olduğuna dair yazı

-Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre Müsteşarlığından alınacak belge

-Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığına dair mahalli zabıta tahkikat raporu.

B)         Trap-skeet atış alanı veya tüfek atış poligonu kurmak isteyenler

-Dilekçe

-Söz konusu alan veya poligonun belediye hudutları dışında olduğunu gösterir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı

-1/50 ölçekli  gösterir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce tasdik edilmiş inşaat projesi

-Atış alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay planı

-3194 sayılı İmar Kanunun 26. Maddesinin son fıkrasına göre alınmış yapı ruhsatı

-Atış alanın en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki

-Kurulması düşünülen tabanca atış poligonun Uluslar arası atış birliğinin atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı

-Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan iş yeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiraladığını gösterir  belge

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Bölge Çalışma Müdürlüğünden, Poligonun 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayıl iş kanununa ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olduğuna dair yazı

-Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre Müsteşarlığından alınacak belge

-Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığına dair mahalli zabıta tahkikat raporu.                       

30 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

50

Patlayıcı madde yol güvenlik belgesi

-Dilekçe

-3 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporu

-Yenileme işleminde(Eski Ruhsatın fotokopisi)

5 GÜN

51

Devir İşlemlerinde istenilecek evraklar

-Talebe ilişkin her iki tarafın dilekçesi

-İlgili kısımlarda belirtilen belgeler

5 GÜN

52

Ateşleyici yeterlilik belgesi

-Dilekçe

-4 Adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporu

-Öğrenim durumunu gösterir belge

5 GÜN

53

Havai Fişek gösterisi yapma izni için istenilen belgeler

-Ateşçinin belge fotokopisi

-Ateşçinin her türlü sorumluluğu kabul ettiğine dair noterden vereceği taahhütname

-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumlu sigorta poliçesi aslı veya noter tasdikli fotokopisi

-Alınan havai fişek miktarını gösterir fatura

-Tebliğ ve Tebellüğ belgesi

-Mahalli Polis Merkezince yapılacak tahkikat raporu                      

1 GÜN

54

Mermi Talebi için istenecek evraklar

-Dilekçe

3 GÜN

55

Nakil belgesi için istenecek evraklar  

-Dilekçe

-Ruhsatın fotokopisi

-2 adet Fotoğraf

-Silahın götürüleceği yerin adresini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınacak adres belgesi

5 GÜN

56

Araç Tescil İşlemleri      (Yeni Kayıt)

- Ek-1 formu

- Fatura

- Özel tüketim ödeme belgesi

- Araç uygunluk belgesi

- Faturayı kesen bayie ait yetki belgesi

- Nüfus cüzdanı aslı (şirket işe; imza sirküsü, ticaret sicil kaydı ve ticaret sicil gazetesi)

- Zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi 

- Yurt dışından ithal araçlar için gümrük şahadetnamesi

15 DAKİKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

57

Araç Tescil İşlemleri      (Nakil)

- Ek-1 formu

- Noter satış sözleşmesi

- Eski motorlu araç trafik belgesi

- Mali zorunluluk sigortası     

- Nüfus cüzdanı aslı (şirket işe; imza sirküsü, ticaret sicil kaydı ve ticaret sicil gazetesi)

- Araca ait eski plakalar

10 DAKİKA

58

Araç Tescil İşlemleri      (Devir)

- Noter satış sözleşmesi        

- Nüfus cüzdanı aslı (şirket işe; imza sirküsü, ticaret sicil kaydı ve ticaret sicil gazetesi)

5 DAKİKA

 

59

Belge Yenileme

- Ek-1 formu

- Nüfus cüzdanı aslı (şirket işe; imza sirküsü, ticaret sicil kaydı ve ticaret sicil gazetesi)

- Eski motorlu araç trafik ve tescil belgesi

- Mali zorunluluk sigortası     

- Teknik değişikliğe ilişkin belgeler

10 DAKİKA

60

Trafikten çekme

- Ek-1 formu

- Nüfus cüzdanı aslı (şirket işe; imza sirküsü, ticaret sicil kaydı ve ticaret sicil gazetesi)

- Motorlu araç trafik ve tescil belgesi

- Araç üzerindeki plakalar

- Dilekçe

10 DAKİKA

61

Hurda

- Ek-1 formu

- Nüfus cüzdanı aslı (şirket işe; imza sirküsü, ticaret sicil kaydı ve ticaret sicil gazetesi)

- Motorlu araç trafik ve tescil belgesi

- Araç üzerindeki plakalar

- Dilekçe        

- Otomobil, kamyonet ve 3 tekerlekli motosikletler için öta yerlerinden alınacak bertaraf formu

10 DAKİKA

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

62

Sürücü Belgesi İşlemleri

Yeni Kayıt

- Motorlu taşıt sürücü kursu sertifikası

- Sınav kazandığını gösterir liste

- En az ilköğretim diploması veya öğrenim belgesi

- Sağlık raporu

- Adli sicil sabıka kaydı

- Ek-2 sürücü belgesi müracaat formuek-18 müracaat formu

- Ek-18 MTSK müracaat formu       

- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Kan grubu kartı

- (3) adet vesikalık fotoğraf

- Sürücü belgesinin sınıfına göre harç makbuzu

- Parmak izi çıktısı     

- Yabancı uyruklu şahıslar için ikamet teskeresi ve fotokopisi, ikamet teskeresinin bulunduğu yerden alınan sabıka kaydı belgesi 

25 DAKİKA

63

Sürücü Belgesi İşlemleri (Zayi, Yıpranma, İsim ve Soyisim Değişikliği)

- Dilekçe

- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

- (3) adet vesikalık fotoğraf

- Kan grubu kartı

- Parmak izi çıktısı

- Sürücü belgesi yıpranmalarında eski sürücü belgesi        

- İsim veya soyadı değişikliğinde mahkeme kararı, evlenme cüzdanı vb.)   

25 DAKİKA

64

Sürücü Belgesi İşlemleri (Sürücü Belgesi Sınıf Yükseltme ve Ekleme Değişikliği)

- Motorlu taşıt sürücü kursu sertifikası

- Sınav kazandığını gösterir liste

- En az ilköğretim diploması veya öğrenim belgesi

- Sağlık raporu

- Adli sicil sabıka kaydı

- Ek-2 sürücü belgesi müracaat formuek-18 müracaat formu

- Ek-18 MTSK müracaat formu

- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Kan grubu kartı

- (3) adet vesikalık fotoğraf

- Sürücü belgesinin sınıfına göre harç makbuzu

- Parmak izi çıktısı

25 DAKİKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

65

Sürücü Belgesi İşlemleri (Yabancı Sürücü Belgelerinin Tebdil İşlemleri)

- Yabancı sürücü belgesinin noter tasdikli yeminli tercümesi

- Sağlık raporu

- Parmak izi çıktısı

- Adli sicil sabıka kaydı

- Ek-2 sürücü belgesi müracaat formuek-18 müracaat formu

- Ek-18 MTSK müracaat formu

- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Kan grubu kartı

- (3) adet vesikalık fotoğraf

 - Sürücü belgesinin sınıfına göre harç makbuzu

25 DAKİKA

66

Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport Müracaatı

-T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslı ve  1 adet fotokopisi,

-ICAO Standartlarında 5x6 (2) adet fotoğraf

- Daha önce alınmış pasaport var ise müracaatta  getirilmesi,

-Harçsız öğrenci pasaportu almak isteyen öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığından veya Öğrenim gördüğü üniversiteden aldığı öğrenci belgesini Irmak Vergi Dairesinden onaylatması gerekmektedir.

–18 yaşından küçük çocuklar  için noterden  anne ve baba muvafakat namesi

-Eşlerin boşanması halinde kesinleşmiş mahkeme kararı ve çocuğun velayeti kime verilmiş ise o şahsa ait noterden muvafakat name getireceklerdir,

- Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen Harç ve Pasaport defter bedelleri Irmak Vergi Dairesine veya Bankalara, yatırılan makbuz dekontları bankalarca tanzim edildi kaşeli aslı istenmektedir.

- Pasaport müracaatında bulunan şahıslara 1 defaya mahsus parmak izi alınmaktadır.

-En az 6 ay en fazla 10 yıl süre ile düzenlenir

20 DAKİKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

67

Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Müracaatı

- T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi,

- ICAO Standartlarında 5x6 (2) adet fotoğraf

- Daha önce alınmış pasaport var ise müracaatta getirilmesi,

- 5 yıl süre ile düzenlenir

- Çalışanların çalıştığı kurumdan doldurulmuş ve onaylanmış hususi pasaport talep formu getirmeleri,

- 1.2.3 kadroda bulunan devlet memurlarının 18 yaşından küçük çocuklarına noterden anne ve baba Muvafakat namesi

- 18 Yaşından büyük çocukların ise öğrenim gördüğüne dair okuldan öğrenci belgesi,

(25 yaşına kadar düzenlenir.)

- 18 yaşından büyük zihinsel ve ruhsal özürlülerden tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu,

- Eşlerin boşanması halinde kesinleşmiş mahkeme kararı ve çocuğun velayeti kime verilmiş ise o şahsa ait noterden muvafakat name getireceklerdir,

- Emekli ve görevden çekilenler için emekli olduğu kurumdan 1 defaya mahsus emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir yazı getirmeleri kurumdan Hususi Damgalı Pasaport talep formu doldurulmayacaklardır.

- Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen Pasaport defter bedelleri Irmak Vergi Dairesine veya Bankalara, yatırılan makbuz dekontları bankalarca tanzim edildi kaşeli aslı istenmektedir.

20 DAKİKA

68

Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport Müracaatı

-T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

- ICAO Standartlarında 5x6 (2) adet fotoğraf

-Daha önce pasaport almış ise getirilmesi,

- Kurumundan görevlendirme belgesi,

-Kurumundan Pasaport İstek Formu tanzim edilir,

-Kadro derecesi 1.2.3 olmayan diğer kadro derecelerine düzenlenir,

-İlk ve Orta dereceli okullarda kültür değişimi projesi kapsamındaki öğrenciler ile ülkemizi spor amaçlı faaliyetlerde temsil edecek kişilere ve öğrencilere verilmektedir

-Bakanlık onayı ve Valilik oluru ile müracaat etmeleri halinde.

20 DAKİKA

69

Konsolosluktan veya Büyükelçiliklerden gelen Pasaport Talebi

-Konsolosluk- Büyükelçiliklerden gelen evraklara tahkikatların yapılamasına müteakip hemen cevap yazılmakta posta yoluyla gönderilmektedir.

- Konsolosluğun E-Mail adresi varsa E-Mail yoluyla cevap verilmektedir.

 

AYNI GÜN

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

70

 

Dilekçe

-Pasaport dokümanı isteyen vatandaşlarımıza dilekçelerine istinaden doküman yazısı verilmektedir.

 

         AYNI GÜN

71

Yabancı Uyruklu Şahısların Türk Vatandaşlığını Kazanma Müracaatı Nüfus Kütüklerine Kayıt olmayan Türk Vatandaşlarının           ( Saklı Nüfus) Kaydı Başvuruları

- Yabancı uyruklu Türk vatandaşlığını kazanma başvurusu hakkını elde edenler ile anne ya da babaların Türk vatandaşı olupta çocuklarının herhangi bir sebeple nüfus kütüklerine kaydını yaptırmayanların saklı nüfus olarak nüfus kütüklerine kaydını yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın nüfus müdürlüklerine başvurarak dosya oluşturmaları ve nüfus müdürlüklerinden kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların tahkikat dosyaları emniyet müdürlüğümüze gelir.

- İşlem sonucunda İlgili dosya nüfus müdürlüğüne gönderilir

45 GÜN

72

Uzun Süreli İkamet İzni      (Bakanlık iznine tabi)

6458 Sayılı Kanunun 42.Maddesi

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

 

73

 

Türk vatandaşı veya ülkemizde ikametli yakınları yanında

ve Turizm amaçlı Verilen izinler

(Kısa Dönem İkamet İzni)

6458 Sayılı Kanunun 33.Maddesi

 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

 

74

 

Türk vatandaşı ile

Evli olanlara

Verilen izinler

(Aile İkamet İzinleri)

6458 Sayılı Kanunun 34.Maddesi

 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

75

 

Öğrenim amacı ile gelenlere

Verilen izinler

6458 Sayılı Kanunun 38.Maddesi

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

 

76

Sporculara

Verilen izinler

6458 Sayılı Kanun

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

 

77

Yabancı Eşlere Verilen İkamet İzni

(Kısa Dönem İkamet İzni)

6458 Sayılı Kanunun 31.Maddesi

 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

 

78

 

18 Yaşından Küçük Çocukların İkamet İzinleri

(Kısa Dönem İkamet İzni)

6458 Sayılı Kanunun 31.Maddesi

 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

79

 

Türkiye’de Doğan Çocukların İkamet İzinleri

(Kısa Dönem İkamet İzni)

6458 Sayılı Kanunun 31.Maddesi

 

 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

 

80

 

Tedavi amacıyla

Verilen izinler

6458 Sayılı Kanunun 31.Maddesi

 

 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

 

81

 

Vatansızların

 İkamet izinleri

6458 Sayılı Kanunun 50.Maddesi

 

 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

 

82

 

İlmi araştırma amacıyla

Verilen izinler

(Kısa Dönem İkamet İzni)

6458 Sayılı Kanunun 31.Maddesi

 

 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

83

 

Çalışmak üzere gelenlere

verilen izinler

 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

 

84

 

Staj Amaçlı Verilen İzinler

(Kısa Dönem İkamet İzni)

6458 Sayılı Kanunun 31.Maddesi

 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

 

85

İş görüşmesi ve vb.

Verilen izinler

6458 Sayılı Kanunun 31.Maddesi

 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

 

86

 

Üniversitelerdeki öğretim görevlilerine

Verilen izinler

6458 Sayılı Kanun

 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

87

Mültecilere Verilen İkamet İzinleri

İçişleri Bakanlığının 26.05.2014 tarihli 2014/15 Sayılı Genelge

6458 Sayılı Kanunun Uygulanmasında Uluslararası Korumayla ilgili İş ve İşlemleri-II

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Gereği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

 

 

 

88

 

 

 

 

Yurda giriş çıkış kayıtları

- Kimlik ve ya Pasaportla ile Birlikte Dilekçe İle Müracaat Edilir.

- Kamu Kurumlarının Yazılı Talepleri Doğrultusunda cevap verilir. 

 

Şahıs Üç ( 3) saat

Kamu Kurumları Üç (3) Gün

89

Kayıp Çocuk Müracaatı

-Kayıp Çocuk Fotoğrafı

-Müşteki Müracaatı

-Vatandaşlık Numarası

 

--

90

Mağdur-Suça Sürüklenen Çocuk Adli İşlem Müracaatı

- Vatandaşlık Numarası

 

--

                 

91

Umuma Açık İşyerleri Tahkikatı

Belediye Başkanlığının araştırma üst yazısına istinaden. (Kahvehane, İnternet Kafe, İçkili Yerler, Oyun Salonları v.b)

 

7 GÜN

92

Koruyucu Aile Tahkikatı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün araştırma ve talep yazısı.

5 GÜN

93

Nüfus Müdürlüğü Adres Tespitleri

Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün araştırma talep yazı ve listesi

 

3 GÜN

 

94

İş Yeri Kimlik Bildirim Formu

7201 Sayılı Kanun gereği çalışanlara ait formun eksiksiz olarak doldurulması.

 

30 DAKİKA

 

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

95

Nüfus Müdürlüğü

Ölüm Tahkikatı

- Nüfus Müdürlüğü yazısı

- Dilekçe

- Nüfus cüzdan sureti

             2 GÜN

96

6183.Sayılı A.A.T.U.H. Kanun Gereği Adres Tespiti

-Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden gelen araştırma ve talep yazısı.

1 GÜN

97

Polis Eşi Tahkikatı

-İlgili birimce verilen tahkikat evrakı

5 GÜN

98

Özel Güvenlik Tahkikatı

-İlgili birimce verilen tahkikat evrakı

5 GÜN

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                                                             İkinci Müracaat Yeri      :

İsim                            : Hasan ONAR                                                                               İsim                                       : Osman AKBAŞ

Unvan                       : İl Emniyet Müdürü                                                                        Unvan                                : Vali Yrd.

Adres                        : İl Emniyet Müdürlüğü/Kırıkkale                                                 Adres                                 : Kırıkkale Valiliği

Tel                              : 0 318 224 61 23                                                                              Tel                                       : 0 318 224 25 35

Faks                          : 0 318 224 25 83                                                                               Faks                                  : 0 318 224 25 03

E-Posta                     : İnfo@kirikkale.pol.tr.                                                                  E-Posta                              : İnfo@kirikkale.gov.tr.

 

 

 

 

 

2016